• Ne ofrojmeShërbime të ndryshme

  • Delta Engineering është kompani profesionale, e specializuar në ofrimin e zgjidhjeve për furnizim me energji elektrike për pajisje të telekomunkimit, përfshirë: • Instalime elektrike • Instalimin dhe mirëmbajtjen e gjeneratorëve, • Instalimin dhe mirëmbajtjen UPS-ave, si dhe • Zgjidhjeve te tjera me furnizim alternativ të energjisë elektrike

Një Kontroll i Cilësisë i nivelit të lartë në përputhje me rregulloret dhe standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Delta Engineering është kopmani ambicioze, në zhvillim dhe rritje të vazhdueshme. Duke përdorur profesionalizmin dhe eksperiencën shumë vjeçare të stafit, shërbimin e shkëlqyeshëm, si dhe përcjelljen e trendeve të teknologjive më bashkëkohore në vazhdimësi, kompania jone synon të jetë lider në tregun e Kosovës për ofrim të shërbimeve të shpejta dhe cilësore, për të ju ofruar zgjidhjen më të mire të furnizimit të pandërprerë me energji kualitative.

Një Kontroll i Cilësisë i nivelit të lartë në përputhje me rregulloret dhe standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Delta Engineering ofron shërbim të monitorimit të pajisjeve 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, si dhe intervenim në lokacion të klientit, sipas standardeve më të larta të kerkuara.

Një Kontroll i Cilësisë i nivelit të lartë në përputhje me rregulloret dhe standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Delta Engineering është kopmani ambicioze, në zhvillim dhe rritje të vazhdueshme. Duke përdorur profesionalizmin dhe eksperiencën shumë vjeçare të stafit, shërbimin e shkëlqyeshëm, si dhe përcjelljen e trendeve të teknologjive më bashkëkohore në vazhdimësi, kompania jone synon të jetë lider në tregun e Kosovës për ofrim të shërbimeve të shpejta dhe cilësore, për të ju ofruar zgjidhjen më të mire të furnizimit të pandërprerë me energji kualitative.

Po kërkoni një zgjidhje adekuate për kompaninë tuaj?

Per ne

Delta Engineering është kompani profesionale, e specializuar në ofrimin e zgjidhjeve për furnizim me energji elektrike për pajisje të telekomunkimit, përfshirë:

Eksperienca shumë-vjecare, profesionalizmi, cilesia e shërbimit, ekipi i kualifikuar dhe njohuria ne këtë lëmi, e bën Delta Engineering një kompani premtuese në ofrimin e zgjidhjeve adekuate të furnizimit të pandërprerë me energji, për korporata

  • Instalime elektrike
  • Instalimin dhe mirëmbajtjen e gjeneratorëve
  • Instalimin dhe mirëmbajtjen UPS-ave
  • Zgjidhjeve te tjera me furnizim alternativ të energjisë elektrike

Avantazhet e Delta Engineering

Kompani profesionale, e specializuar në ofrimin e zgjidhjeve për furnizim të pandërprerë të energjisë;

Staf i kualifikuar për mirëmbajtje, i përkushtuar për të ofruar shërbimin më cilësor

Mirëmbajtje gjithëpërfshirëse për të gjitha pajisjet elektrike

Projektet tona

KLIENTI jonë

Delta Engineering ka siguruar dhe vazhdon të ofrojë shërbime të avancuara të mirëmbajtjes së sistemeve për kompanitë të cilat janë gjithashtu partnerët tanë:

Adresa


Për ndonjë zgjidhje industriale ... Ne jemi në shërbimin tuaj

Kontakto